Jazda w grupie

Jedną z charakterystycznych cech kultury motocyklowej są wspólne przejażdżki. Jednak jazda motocykli w grupie różni się zasadniczo od jazdy indywidualnej. Każdy z motocyklistów ma swoje nawyki dotyczące jazdy motocyklem. Jadąc w grupie należy wyzbyć się pewnych zachowań na rzecz wspólnego bezpieczeństwa.

Aby podczas grupowych wojaży nie wydarzyło się nic złego, należy zapoznać się z podstawowymi zasadami poruszania się w grupie, a ich przestrzeganie jest kluczem do przynoszącej radość jazdy z grupa znajomych.

Podróżując w grupie motocykli każdy kierujący powinien przestrzegać kilku bardzo ważnych zasad:

  • podróżujemy w systemie „na zakładkę
  • prowadzącego nazywany Leaderem a zamykającego grupę Sheppardem (pasterzem),
  • odległość od poprzedzającego motocykla wynosi min. 2 sekundy,
  • każdy utrzymuje kontakt wzrokowy z motocyklem jadącym za nim,
  • jeśli motocykl jadący z tyłu zatrzyma się, poprzedzający go motocyklista także się zatrzymuje,
  • między tankowaniami pokonujemy dystans wyznaczony wg. motocykla o najmniejszym zasięgu,
  • motocykliści mniej doświadczeni jadą na początku Grupy za prowadzącym,
  • leader i pasterz noszą kamizelki odblaskowe.
Jazda w grupie
Nikt nie wyprzedza prowadzącego ani nie zostaje za pasterzem. Zmiana miejsc wewnątrz grupy jest dopuszczalna, choć nie sugerowana. Powstałe luki w kolumnie uzupełniane są poprzez przesunięcie się lewego bądź prawego rzędu o odpowiednią ilość miejsc do przodu.
Dołączanie do grupy
Jeśli motocykl, który opuścił grupę za wiedzą i zgodą prowadzącego dołącza do grupy lub wewnątrz grupy następuje zmiana miejsc, wszyscy dostosowują swoje miejsce w grupie zgodnie z zasadą „na zakładkę”.
Skrzyżowanie – rondo
Przejazd przez skrzyżowanie lub rondo odbywa się z zachowaniem szyku. Motocykle zmniejszają dystans, co powoduje że łatwiej zachować ciągłość przejazdu a inni uczestnicy ruchu podświadomie unikają rozdzielania grupy. Jeśli zajdzie konieczność zatrzymania się, grupa cały czas zachowuje szyk i kolejność.
Wyprzedzanie
Przed przystąpieniem do wyprzedzania, należy zbliżyć się do osi jezdni. Motocykliści jadący w szyku po zewnętrznej stronie jezdni, sygnalizują zmianę miejsca w szyku kierunkowskazem.
Wyprzedzanie grupy przez inny pojazd zazwyczaj zaczyna się przez zasygnalizowanie przez pasterza możliwości wyprzedzania poprzez zjechanie do krawędzi jezdni (lub jeśli pasterz jedzie po zewnętrznej stronie drogi, włączenie na chwilę prawego kierunkowskazu). Wszyscy jadący bliżej osi jezdni zjeżdżają do prawej, ustawiając tym samym kolumnę w jednym rzędzie. Zmianę pozycji w grupie sygnalizują kierunkowskazem.
Rozerwanie grupy
Jeśli grupa zostanie przerwana ze względu na ustąpienie pierwszeństwa lub sygnalizację świetlną, motocykle które przejechały zatrzymują się na poboczu w jednej linii. Jeśli okoliczności pozwalają, zamiast zatrzymywania się, można wyraźnie zwolnić w oczekiwaniu na pozostałych motocyklistów. Widząc zbliżający się „ogon” grupy, motocykle które przejechały przez skrzyżowanie ruszają i przyśpieszają, tak aby połączenie odbyło się płynnie.
Awaria
Jeśli motocykl ulegnie awarii lub zostanie przebita opona, motocyklista zwalnia i zatrzymuje się na poboczu. Jadący za nim zatrzymują się za motocyklem dotkniętym awarią, w jednym rzędzie na poboczu. Motocykl jadący przed nim zauważa że motocykl za nim zwalnia i również zatrzymuje się na poboczu. Tak samo postępuje każdy, który traci kontakt wzrokowy z pojazdem jadącym za nim. W ten sposób „sygnał” o awarii dociera do leadera. Każdy z motocykli w bezpiecznym momencie zawraca i ustawia się na końcu zatrzymanej grupy, w jednym rzędzie.
Awaryjne hamowanie
Ostrzeżenie przed możliwością awaryjnego hamowania. Kiedy prowadzący widzi sytuację drogową, która może spowodować konieczność awaryjnego hamowania, pulsacyjnie, z dużą częstotliwością uruchamia światło STOP, lecz na tyle lekko, aby motocykl nie hamował. To samo czynią wszyscy, którzy zauważą ten znak, aby przekazać sygnał do tyłu grupy.
Blokowanie skrzyżowań
Aby uniknąć rozdzielenia się grupy na skrzyżowaniach ustala się osoby, które będą je blokować tzw. blokersi. Blokujący jedą jako drugi i trzeci w grupie (pierwszy jedzie Leader). Blokujemy skrzyżowania z lewej i prawej strony (ronda wystarczy blokować z lewej strony) do chwili kiedy przejedzie cała grupa.  Po przejechaniu grupy blokersi dołączają do niej jako ostatni (przed Shepparda) a następnie ostrożnie przemieszczają się do czoła grupy, zajmując w końcu pozycję za Leaderem.

W przypadku, gdy w którymś motocykli zaczyna brakować paliwa, co może grozić zatrzymaniem się, kierujący ostrożnie podjeżdża do motocykla jadącego przed nim i wskazuje na bak. Następnie motocyklista, który odebrał sygnał podjeżdża do motocykla jadącego przed nim i powtarza sygnał. Każdy kolejny czyni podobnie, aż sygnał dotrze do prowadzącego.

Parkowanie
Prowadzący zatrzymuje się na końcu przestrzeni wyznaczonej do parkowania, wycofuje i ustawia skośnie tyłem w kierunku wyjazdu z parkingu. Kolejny motocyklista podjeżdża na wysokość pierwszego motocykla, wycofuje pojazd i ustawia w linii obok prowadzącego pod tym samym kątem.

Znajomość zasad jazdy w grupie nie jest jedyną rzeczą jaką musi przyswoić sobie motocyklista, który cieszyć się chce ze wspólnych przejażdżek z przyjaciółmi. Drugą ważną sprawą są sygnały informacyjne.

Leader informuje pozostałych motocyklistów w formacji o sytuacji na drodze. Dobrze, jeśli bardziej doświadczeni motocykliści powtarzają sygnalizację, aby jadący z tyłu koledzy nie zostali zaskoczeni.
Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych gestów pomagających w sprawnym ruchu kolumny bądź pozwalającym uniknąć zagrożenia.

Ruszamy

Ruchem okrężnym dłoni z uniesionym palcem wskazującym dajemy uczestnikom sygnał do odpalenia maszyn. Czasami stosujemy sygnał dźwiękowy, jeśli nie usłyszymy innych sygnałów wszyscy są gotowi do wyruszenia.

 

Skręt w lewo.

Gest często stosowany podczas parad, kiedy uczestnicy poruszają sie po nieznanym terenie. Prowadzący wtedy ułatwia przygotowanie się do skrętu. Gest ten stosuje się również podczas wyprzedzania, kiedy prowadzący, mając możliwość lepszej oceny sytuacji przed sobą, po zakończonym manewrze wyprzedzania daje znak pozostałym motocyklistom w kolumnie.

Sygnalizowanie skętu w prawo zarezerwowane jest ze zrozumiałych względów tylko dla doświadczonych motocyklistów, jednak inni raczej nie prowadzą kolumn …

 

Zmiana formacji na jazdę „gęsiego”.

Prowadzący trzyma lewą rękę w górze, dłoń otwarta, równolegle do motocykla. Gest często poprzedzony ruchem całej ręki od lewej strony z zakończeniem nad głową.

Gdy wymaga tego sytuacja, prowadzący może zdecydować się na zmianę szyku. Zwężenia jezdni, jazda wzłuż korka samochodów powodują, że zwalniamy i poruszamy się jeden za drugim

 

Zwalniamy

Prowadzący ruchem lewej dłoni z góry na dół daje sygnał do zwolnienia.

 

Zatrzymujemy się

Prowadzący otwartą dłonią trzymaną prostopadle do motocykla sygnalizuje zamiar zatrzymania. Gest częściej stosowany jednak nad ramieniem, na wysokości głowy, ze względu na lepszą widoczność.

 

Trzymaj formację

Dwa uniesione palce prowadzącego sygnalizują powrót do klasycznego ustawienia w kolumnie na przykład po zakończeniu jazdy „gęsiego”. Jeżeli gest uzupełniony jest o ruch nadgarstka w prawo i lewo na przemian, prowadzący zgłasza konieczność zacieśnienia szyku kolumny i zmniejszenia odległości między motocyklami.

 

Przyspieszamy

Prowadzący ma przedramię skierowane w górę, zaciśniętą pięść i kilkoma ruchami w górę i w dół daje sygnał do ostrzejszej jazdy.

 

Niebezpieczeństwo – trzymaj się prawej strony.

Prowadzący lewą rękę przekłada nad głową w prawą stronę.

Gest często stosowany w polskich warunkach. Gdy kończy się możliwość wyprzedzania, bo z przeciwka nadjeżdża pojazd, gdy naprzeciw nas pojawia się wyprzedzający nie bacząc, że jedziemy naprzeciw niego – to są dość dobre powody by trzymać się prawego skraju jezdni.

 

Niebezpieczeństwo na jezdni

Palcem wskazującym pokazujemy na dziurę w jezdni, piasek na zakręcie i inne „przyjemności”. Analogicznie wskazujemy „niespodzianki” po prawej stronie.

Źródło: www.moto-tour.pl
www.sunsethog.com/groupRiding.html
www.scrc.pl

 

PARTNERZY:

Moto Floydoo Bieszczady

Copyright © 2018 Moto Podróże